Kontaktujte nás

Jaroslav Pagáč, Záhradná 577/13, 02001 Púchov

IČO : 47 727 756
DIČ : 1081128136
IBAN: SK78 0900 0000 0051 5434 3762
e-mail: reborn.slovakia@gmail.com
OU-PB-OPZ-2019/001744-2
č.živnostenského registra 350-35995